Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0884 Valaskobelianska Javorinka do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0884 Valaskobelianska Javorinka do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 69,2 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0884 Valaskobelianska Javorinka (jpg, 4,11 MB)

Zoznam parciel registra C katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0884 Valaskobelianska Javorinka (pdf, 121 kB)

Zoznam parciel registra E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0884 Valaskobelianska Javorinka (pdf, 211 kB)