Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0883 Nitrické vrchy do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

 

„Prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0883 Nitrické vrchy do národného zoznamu území európskeho významu sa uskutoční dňa 09. 05. 2017 na Obecnom úrade v Nitrici (č. 489), so začiatkom o 10,00 hod.“