Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0883 Nitrické vrchy do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0883 Nitrické vrchy do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 78,8 kB)
Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0883 Nitrické vrchy (jpg, 2,97 MB)
Zoznam parciel registra C katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0883 Nitrické vrchy (pdf, 125 kB)
Zoznam parciel registra E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0883 Nitrické vrchy (pdf, 199 kB)

 

„Prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0883 Nitrické vrchy do národného zoznamu území európskeho významu sa uskutoční dňa 09. 05. 2017 na Obecnom úrade v Nitrici (č. 489), so začiatkom o 10,00 hod.“