Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0882 Patianska cerina do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0882 Patianska cerina do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 70,3 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0882 Patianska cerina (jpg, 2,95 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0882 Patianska cerina (pdf, 125 kB)