Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0881 Dubnička do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0881 Dubnička do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 77,1 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0881 Dubnička (jpg, 2,88 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0881 Dubnička (pdf, 123 kB)