Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0879 Lupka do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0879 Lupka  do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 68,8 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0879 Lupka (jpg, 2,36 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0879 Lupka (pdf, 121 kB)