Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0877 Malý Bahorec do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0877 Malý Bahorec  do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 66,9 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0877 Malý Bahorec (jpg, 2,13 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0877 Malý Bahorec (pdf, 123 kB)