Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0872 Jedzina do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0872 Jedzina do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 71,1 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0872 Jedzina (jpg, 2,91 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0872 Jedzina (pdf, 119 kB)