Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0865 Rataj do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0865 Rataj do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 73,9 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0865 Rataj (jpg, 2,50 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0865 Rataj (pdf, 125 kB)