Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0864 Holý vŕšok do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0864 Holý vŕšok do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 102 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0864 Holý vŕšok (jpg, 2,92 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0864 Holý vŕšok (pdf, 121 kB)