Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0862 Predajnianska slatina do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0862 Predajnianska slatina do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 106 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0862 Predajnianska slatina (jpg, 2,92 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0862 Predajnianska slatina (pdf, 124 kB)