Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0860 Iliašská dolina do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0960 Iliašská dolina do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 109 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0860 Iliašská dolina (jpg, 2,96 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0860 Iliašská dolina (pdf, 127 kB)