Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0858 Horná skala do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0858 Horná skala do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 113 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0858 Horná skala (jpg, 2,64 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0858 Horná skala (pdf, 121 kB)