Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0856 Dolná Zálomská do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0856 Dolná Zálomská do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 77,2 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0856 Dolná Zálomská (jpg, 2,25 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0856 Dolná Zálomská (pdf, 119 kB)