Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0855 Dedkovo do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0855 Dedkovo do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 107 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0855 Dedkovo (jpg, 2,89 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0855 Dedkovo (pdf, 119/ kB)