Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0847 Pozdišovský chrbát do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0847 Pozdišovský chrbát do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 64,9 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0847 Pozdišovský chrbát (jpg, 0,98 MB)

Zoznam parciel registra C katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0847 Pozdišovský chrbát (pdf, 200 kB)

Zoznam parciel registra E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0847 Pozdišovský chrbát (pdf, 199/ kB)