Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0844 Dolný tok Laborca do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0844 Dolný tok Laborca do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 73,4 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0844 Dolný tok Laborca (jpg, 0,98 MB)

Zoznam parciel registra C katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0844 Dolný tok Laborca (pdf, 10,7 kB)

Zoznam parciel registra E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0844 Dolný tok Laborca (pdf, 39,3 kB)