Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0843 Dolný tok Ondavy do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0843 Dolný tok Ondavy do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu -časť I. (pdf, 39,7 kB)

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0843 Dolný tok Ondavy do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu -časť II. (pdf, 45 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0843 Dolný tok Ondavy (jpg, 2,77 MB)

Zoznam parciel registra C katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0843 Dolný tok Ondavy (pdf, 12,9 kB)

Zoznam parciel registra E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0843 Dolný tok Ondavy (pdf, 20,7 kB)