Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0839 Kolárovické lúky a do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu