Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0838 Rakovsko-milošovské rašeliniská do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0838 Rakovsko-milošovské rašeliniská do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 78,2 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0838 Rakovsko-milošovské rašeliniská (jpg, 4,22 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0838 Rakovsko-milošovské rašeliniská (pdf, 189/ kB)