Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0846 Tisa do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0846 Tisa do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 71,4 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0846 Tisa (jpg, 899 kB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0846 Tisa (pdf, 22,5 kB)