Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0836 Zákopčianske lúky do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0836 Zákopčianske lúky do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 76,9 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0836 Zákopčianske lúky (jpg, 4,45 MB)

Zoznam parciel registra C katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0836 Zákopčianske lúky (pdf, 187 kB)

Zoznam parciel registra E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0836 Zákopčianske lúky (pdf, 192 kB)