Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0835 Stredný tok Bystrice do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0835 Stredný tok Bystrice do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 73,1 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0835 Stredný tok Bystrice (jpg, 2,89 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0835 Stredný tok Bystrice (pdf, 121 kB)