Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0801 Kurinov vrch do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

24.04.2017

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0801 Kurinov vrch do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 87,4 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0801 Kurinov (jpg, 2,76 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0801 Kurinov (pdf, 121 kB)

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže