Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0834 Ľadonhora do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0834 Ľadonhora do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 81,5 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0834 Ľadonhora (jpg, 4,20 MB)

Zoznam parciel registra C katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0834 Ľadonhora (pdf, 123 kB)

Zoznam parciel registra E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0834 Ľadonhora (pdf, 123 kB)