Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0833 Sútok Kysuce s Bystricou do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0833 Sútok Kysuce s Bystricou do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 78,5 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0833 Sútok Kysuce s Bystricou (jpg, 4,49 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0833 Sútok Kysuce s Bystricou (pdf, 191/ kB)