Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 70,5 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka (jpg, 2,92 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka (pdf, 121 kB)