Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0828 Vahanov do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0828 Vahanov do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 74,4 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0828 Vahanov (jpg, 2,97 MB)

Zoznam parciel registra C katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0828 Vahanov (pdf, 121 kB)

Zoznam parciel registra E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0828 Vahanov (pdf, 123/ kB)