Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0819 Vážsky Dunaj do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu