Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0817 Rimava a Slaná do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0817 Rimava a Slaná do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 74,4 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0817 Rimava a Slaná (jpg, 2,81 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností v katastrálnom území Dubovec, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0817 Rimava a Slaná (pdf, 40 kB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností v katastrálnom území Lenartovce, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0817 Rimava a Slaná (pdf, 9,64 kB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností v katastrálnom území Martinová, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0817 Rimava a Slaná (pdf, 12,4 kB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností v katastrálnom území Orávka, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0817 Rimava a Slaná (pdf, 10,3 kB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností v katastrálnom území Rimavská Seč, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0817 Rimava a Slaná (pdf, 55,8 kB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností v katastrálnom území Šimonovce, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0817 Rimava a Slaná (pdf, 18 kB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností v katastrálnom území Vlkyňa, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0817 Rimava a Slaná (pdf, 22,4 kB)