Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0816 Horný tok Ipľa do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0816 Horný tok Ipľa do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 79 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0816 Horný tok Ipľa (jpg, 2,93 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností v katastrálnom území Boľkovce, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0816 Horný tok Ipľa (pdf, 19,1 kB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností v katastrálnom území Holiša, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0816 Horný tok Ipľa (pdf, 22,9 kB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností v katastrálnom území Kalonda, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0816 Horný tok Ipľa (pdf, 19,1 kB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností v katastrálnom území Mikušovce, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0816 Horný tok Ipľa (pdf, 9,21 kB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností v katastrálnom území Nitra nad Ipľom, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0816 Horný tok Ipľa (pdf, 21,6 kB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností v katastrálnom území Panické Dravce, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0816 Horný tok Ipľa (pdf, 20,9 kB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností v katastrálnom území Rapovce, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0816 Horný tok Ipľa (pdf, 22,8 kB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností v katastrálnom území Trebeľovce, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0816 Horný tok Ipľa (pdf, 23,1 kB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností v katastrálnom území Trenč, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0816 Horný tok Ipľa (pdf, 27,2 kB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností v katastrálnom území Veľká nad Ipľom , ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0816 Horný tok Ipľa (pdf, 30,9 kB)