Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0815 Smolná a Chocholná do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0815 Smolná a Chocholná do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 110 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0815 Smolná a Chocholná (jpg, 4,09 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0815 Smolná a Chocholná (pdf, 126 kB)