Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0810 Rúbanice do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0810 Rúbanice do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 88,0 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0810 Rúbanice (jpg, 2,69 MB)

Zoznam parciel registra C katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0810 Rúbanice (pdf, 179 kB)