Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0809 Šmatlová do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0809 Šmatlová do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 61,5 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0809 Šmatlová (jpg, 2,95 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0809 Šmatlová (pdf, 120 kB)