Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0808 Šíravina do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0808 Šíravina do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 57,1 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0808 Šíravina (jpg, 2,72 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0808 Šíravina (pdf, 121/ kB)