Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0807 Tomášovica do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0807 Tomášovica do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 58,2 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0807 Tomášovica (jpg, 2,73 MB)

Zoznam parciel registra C katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0807 Tomášovica (pdf, 118/ kB)