Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0806 Babiná do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0806 Babiná do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 57,9 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0806 Babiná (jpg, 2,84 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0806 Babiná (pdf, 120 kB)