Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0805 Hájnica do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0805 Hájnica do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 74,0 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0805 Hájnica (jpg, 2,85 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0805 Hájnica (pdf, 124 kB)