Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0803 Hrehorkové do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0803 Hrehorkové do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 60,2/ kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0803 Hrehorkové (jpg, 2,86 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0803 Hrehorkové (pdf, 120 kB)