Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0802 Závlačná do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu