Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0802 Závlačná do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0802 Závlačná do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 63,8 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0802 Závlačná (jpg, 2,94 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0802 Závlačná (pdf, 118 kB)