Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0967 Modransko-tŕňanské pustáky do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0967 Modransko-tŕňanské pustáky  do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 75,6 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0967 Modransko-tŕňanské pustáky (jpg, 2,96 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0967 Modransko-tŕňanské pustáky (pdf, 123 kB)