Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0800 Devínska hradná skala do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0800 Devínska hradná skala  do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 65,4 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0800 Devínska hradná skala (jpg, 995 kB)

Zoznam parciel registra C katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0800 Devínska hradná skala (pdf, 272 kB)