Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0823 Sovie vinohrady do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0823 Sovie vinohrady do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 67,2 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0823 Sovie vinohrady (jpg, 0,98 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0823 Sovie vinohrady (pdf, 119 kB)