Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0903 Kyseľová a Mníchova úboč do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0903 Kyseľová a Mníchova úboč do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 76,3 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0903 Kyseľová a Mníchova úboč (jpg, 2,87 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0903 Kyseľová a Mníchova úboč (pdf, 123 kB)