Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 111 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0822 Malý Dunaj (jpg, 2,91 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0822 Malý Dunaj (pdf, 308 kB)