Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2165 Kútsky les do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2165 Kútsky les do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 70,1 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2165 Kútsky les (jpg, 0,99 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2165 Kútsky les (pdf, 121 kB)