Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0868 Včelár do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0868 Včelár do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 729 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0868 Včelár (jpg, 2,90 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0868 Včelár (pdf, 121 kB)