Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0888 Jabloňovské stráne do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0888 Jabloňovské stráne  do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 73,8 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0888 Jabloňovské stráne (jpg, 2,90 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0888 Jabloňovské stráne (pdf, 131 kB)