Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0901 Havran do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0901 Havran do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 72 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0901 Havran (jpg, 2,94 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0901 Havran (pdf, 130 kB)