Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2393 Dunaj do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2393 Dunaj  do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 79,1 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2393 Dunaj (jpg, 2,76 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2393 Dunaj (pdf, 135 kB)