Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2393 Dunaj do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu