Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0905 Holíčske alúvium Moravy do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0905 Holíčske alúvium Moravy  do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 72,2 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0905 Holíčske alúvium Moravy (jpg, 0,99 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0905 Holíčske alúvium Moravy (pdf, 119 kB)